ASEA-bloggen. Renu28. Bestilling. Renu Advanced. Aseavann.

ASEA – Renu 28 – Renu Advanced – Asea vann. Redox signalmolekyler.

Archive for the tag “Glutation”

ASEA Beskrivelse.

Beskrivelse:
ASEA er verdens første og eneste balanserte
gruppering av Redox Signalmolekyler. ASEA er et
produkt som gjør at kroppen gjennom å øke
kommuniksjon mellom cellene vil gi deg en ny og
helt fantastisk endring i din psykiske og fysiske
hverdag.Det er ikke spørsmål om ASEA gir deg en
virkning, den virker på alle. ASEA øker effekten på
kroppens egne antioksidanter med 500-800%.Den
skifter ut døde celler, reparerer ødelagte celler
og sørger for kraftig økning av cellefornyelsen i
alle deler av kroppen ved gjentatt dosering hver
dag.
ASEA er ikke noe legemiddel, ikke et
helsekostprodukt, bare REDOX- signalmolekyler.
Molekylene er det samme som i menneskekroppen og
inneholder bare 4-5 atomer, slik at de kommer inn
gjennom celleveggene, noe bare et fåtall av
tilførte antioksidanter kan.

Feil og sannheter om antioksidanter:
Kroppen inneholder fler antioksidanter, som f.esk.
Glutatione ( mother of all antioxidants) og
superoxid dismutase (SOD )
Det er kun Glutatione som kan formere seg uten
å endre karakteristikk. Alle de andre antioksidanter
som «spiser» frie radikaler og oksidativt stress
gjenoppstår som en ny fri radikal, men mindre
agressiv.
Du kan aldri tilføre kroppen nok antioksidanter
selv ved det friskeste kosthold. Faktisk så finnes
det ikke en eneste klinisk test som ene og alene
kan si at du oppnår helsefordeler ene og alene ved
dette. Grunnen er veldig enkel etter ASEA s mening.
Det finnes ca 7000 antioksidanter du kan tilføre
kroppen, 4000 av de fra grønne vekster. De fleste –
sånn omtrent, er det 6990 som aldri kan komme inn
i cellene. De fleste antioksidanter har mellom 100
og 200 atomer og kan under ingen omstendigheter
hjelpe deg på cellenivå. Unntaket er C, E og D
vitaminer. Problemet er at du trenger enorme
mengder for at dette skal ha noen funksjon.
Tilførte antioksidanter «spiser» opp frie radikaler
i forholdet 1:1.
Kroppens Glutation «spiser» opp frie radikaler/
oksidant stress i forholdet 1: 70 millioner pr.
sekund.
Da blir det svært enkelt å forstå at ditt eget
antioksigen er uslåelig.

Du er født med 100% Glutation og 100% Redox
signalmolekyler. Når du er 40-50 år har du 40%
igjen. Når du er 70 år 10 %.
Dette er lett å se. Et barn restituerer et blåmerke
på 1-2 dager. En 50 åring bruker kanskje 2-3 uker,
en 70 åring bruker så lang tid at blodbanene
skifter retninger og går nye veier, kanskje for
alltid.
ASEA gjør at du ved å kommunisere bedre med dine
egne antioksidanter vil oppnå en restituering lik
den du hadde i 10 års alderen:

SPORT:
ASEA gir deg økt oksygenopptak på i snitt 12%
ASEA sparer katose slik at du får mindre eller
utsetter melkesyreproduksjonen. ASEA gjør at
kroppen forbruker fett ( magefett) som energikilde.

ASEA utsetter aldring.
ASEA endrer økt produksjon av hydrogenperoksyd slik
at håret gjenoppretter hårfarge.
ASEA ER NULL TOKSISITET ( GIFTFRI) er fullstendig
trygg og inneholder kun molekyler lik kroppens
egne.
ASEA er bare Redox-signalmolekyler.

Mangel på Glutation og signalmolekyler er grunnen
til mange sykdommer, også aldersrelaterte
selvfølgelig. Som Altzeimer, Parkinson, nesten alle
hudlidelser, mange kreftformer og et utall andre
sykdommer.

Aldring

For ASEA,

Magnus Berg

Save

Innleggsnavigering